Voor onderzoekers

Fonds Stimulans biedt onderzoekers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor onderstaande onderzoeksthema’s op het gebied van Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström.

    • kleine onderzoeksprojecten
    • aanvulling op lopende onderzoeksprojecten
    • uitgave van proefschriften op het gebied van Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström

Procedure aanvraag subsidie:

Omdat het “Fonds Stimulans” omgevormd wordt naar “Onderzoeksfonds Hematon” is het tot nader orde niet mogelijk om subsidie voor projecten aan te vragen.

Zodra dit weer mogelijk is zullen wij dit vermelden op de site.

Onderzoeksprojecten:

Maximale vergoeding : € 15.000,- (Mag over meerdere jaren worden uitgesmeerd)
De volgende informatie dient te worden verstrekt:
• beschrijving van het onderzoek in “lekentaal” (max. 2 A4)
• Inleiding, doelstelling, uitvoering
• belang van het onderzoek voor multipel myeloom of ziekte van Waldenström
• begroting
• aanbevelingsbrief van de begeleider / voorzitter onderzoeksgroep
• curriculum vitae

Aanmelding:
Aanmelding kan door het digitaal aanleveren van het onderzoeksproject in pdf format per e-mail vóór 1 Mei van het lopende kalenderjaar.
De aanvraag moet mede door de projectleider zijn ondertekend.
De ontvang(st)er van de subsidie verplicht zich om na afloop van het onderzoek een verslag te schrijven. Bij gebleken geschiktheid zal dit verslag op de website van  Fonds Stimulans worden geplaatst en/of gepubliceerd in het kwartaalblad van de vereniging / diagnosegroep.

Procedure:
Na sluitingsdatum zullen de ingediende projecten beoordeeld worden door leden van de MAR (Medische Advies Raad).
Op basis van het advies van de MAR neemt het bestuur van Stichting Fonds Stimulans een besluit omtrent toekenning van de subsidie.
Beoordelingscriteria

Proefschriften:
Fonds Stimulans kan een bijdrage verlenen aan de drukkosten van een proefschrift.
Aanmelding: Digitaal toezenden van (of concept van) proefschrift inclusief een korte samenvatting en een toelichting waaruit blijkt wat het belang van het onderzoek voor patiënten met Multipel Myeloom en/of de ziekte van Waldenström is.
Andere voorwaarden: Vermelden van Fonds Stimulans in het proefschrift, daarnaast toesturen van drie gedrukte exemplaren van het proefschrift en een uitnodiging tot het bijwonen van de promotie.
Na toekennen van de financiele bijdrage mag de samenvatting op de website van Fonds Stimulans worden geplaatst.

Contact:
post adres: Prickwaert 48, 3363 BD Sliedrecht
E-mail: info@fondsstimulans.nl