Voor onderzoekers

Onderzoeksfonds Hematon biedt onderzoekers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor onderzoek op het gebied van hemao-oncologische aandoeningen.

    • kleine onderzoeksprojecten
    • aanvulling op lopende onderzoeksprojecten

Procedure aanvraag subsidie

Omdat het “Fonds Stimulans” omgevormd wordt naar “Onderzoeksfonds Hematon” is het tot nader orde niet mogelijk om subsidie voor projecten aan te vragen.

Zodra dit weer mogelijk is zullen wij dit vermelden op de site.

Onderzoeksprojecten

Maximale vergoeding : € 15.000,- (Mag over meerdere jaren worden uitgesmeerd)
De volgende informatie dient te worden verstrekt:
• beschrijving van het onderzoek in “lekentaal” (max. 2 A4)
• Inleiding, doelstelling, uitvoering
• belang van het onderzoek
• begroting
• aanbevelingsbrief van de begeleider / voorzitter onderzoeksgroep
• curriculum vitae

Aanmelding
Aanmelding kan door het digitaal aanleveren van het onderzoeksproject in pdf format per e-mail vóór 1 Mei van het lopende kalenderjaar.
De aanvraag moet mede door de projectleider zijn ondertekend.
De ontvang(st)er van de subsidie verplicht zich om na afloop van het onderzoek een verslag te schrijven. Bij gebleken geschiktheid zal dit verslag op de website van het Onderzoeksfonds Hematon worden geplaatst en/of gepubliceerd in het kwartaalblad van de vereniging / diagnosegroep.

Procedure
Na sluitingsdatum zullen de ingediende projecten beoordeeld worden door leden van de MAR (Medische Advies Raad).
Op basis van het advies van de MAR neemt het bestuur van Stichting Onderzoeksfonds Hemton een besluit omtrent toekenning van de subsidie.
Beoordelingscriteria

Contact:
E-mail: info@onderzoeksfondshematon.nl