Over Onderzoekfonds Hematon

Doelstelling

Onderzoeksfonds Hematon is een stichting die financiele middelen ter beschikking stelt om onderzoek te doen naar hemato-oncologische aandoeningen.

Zij wil dit doen door:

  • het bevorderen van onderzoek dat gericht is op leukemie, lymfklierkanker, myelodysplastisch syndroom, multipel myeloom, de ziekte van Waldenström;
  • het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het kankeronderzoek in Nederland;

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • subsidies, giften en donaties;
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Fondswerving

Fonds Stimulans tracht gelden te verwerven bij de Hematon–leden en sympathisanten door te wijzen op:
– Erfstellingen of legaten
– Donaties en giften