Facebook

Facebook

Cheque van € 710 voor Onderzoeksfonds Hematon
Op 16 mei jl mocht het Onderzoeksfonds Hematon (voorheen Fonds Stimulans) een cheque ter waarde van € 710 in ontvangst nemen van Bobbie Koster.

Bobbie heeft recent gehoord dat een familielid de ziekte van Kahler heeft en hiervoor een behandeling moet ondergaan. Omdat hij nog nooit van deze ziekte had gehoord is hij wat gaan opzoeken over deze ziekte en kwam hij er achter dat het een zeldzame ziekte is, wat wel goed te behandelen is maar nog steeds als ongeneeslijk wordt beschouwd.

Bobbie heeft in april 2019 de 4-daagse van Deventer gelopen. Voor deze tocht heeft hij zich laten sponsoren met als doel om de opbrengst ter beschikking te stellen aan onderzoek naar de ziekte van Kahler.
Onderzoeksfonds Hematon is erg blij met deze actie en wil Bobbie bij deze nogmaals hartelijk bedanken. Tot slot een citaat uit de email die we van Bobbie mochten ontvangen.

“Ik wil jullie allen bij dezen nogmaals bedanken voor de mooie ervaring van gisteren. Jullie onthaal voelde warm en oprecht, waardoor ik 100% achter mijn keuze kan staan dat ik de donatie aan jullie heb geschonken. Ik hoop echt oprecht dat we op deze manier verschil hebben gemaakt en een vlammetje hebben aangewakkerd. Dusdanig een vlammetje aangewakkerd, dat er fantsoenlijk onderzoek kan worden gedaan en er een doorbraak kan ontstaan ooit om deze ziekte chronisch of zelfs het liefst geneesbaar te maken.
Ons contact en onze ontmoeting heeft me erg geraakt en ontroerd.
Ik wens en bid voor jullie allen het allerbeste.” Bobbie Koster.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

In 2018 heeft Fonds Stimulans onder meer van een 2-tal ondernemingen een mooie donatie mogen ontvangen.
Op de valreep van het jaar willen we deze beide ondernemingen hiervoor bedanken:
Rollepaal BV uit Dedemsvaart. Hun bijdrage aan ons fonds werd mede gemotiveerd omdat enkele van hun collega’s getroffen waren door Multiple Myeloom (ziekte van Kahler).
EJBioenergy BV uit Oploo, een leverancier van biomassa in de vergisting sector.
Wij danken de medewerkers van beide ondernemingen hartelijk voor hun bijdragen, die wij in zullen zetten voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Waldenstrom en Multiple Myeloom (ziekte van Kahler).
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Fonds Stimulans actief in 2018 – en wat gaat er in 2019 gebeuren???

Op het einde van het jaar willen wij onze donateurs en andere belangstellenden bedanken voor hun steun.

Ons Fonds heeft ruim Euro 11.000,- aan giften en donaties mogen ontvangen via Periodieke Giften, vaste maandelijkse donaties en individuele donaties, vaak verband houdend met een gebeurtenis in de directe omgeving van de donateur (verjaardag, bedrijfs- of huwelijksjubileum, overlijden).

Wij danken u allen dat u zo onze doelstelling mogelijk maakt: middelen ter beschikking te stellen om onderzoek te bevorderen ten dienste van mensen die lijden aan Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) dan wel de ziekte van Waldenström.
In 2018 hebben wij voor ruim Euro 20.000,- bijgedragen aan deze doelstelling: financiering van wetenschappelijk onderzoek en bijdragen in de kosten van proefschriften van een 4-tal promovendi.

En hoe gaan we 2019 in?
In 2019 zal Fonds Stimulans omgevormd worden tot “Onderzoeksfonds Hematon”, met dit fonds kunnen wij onze doelstelling verbreden door óók onderzoeken naar de overige kankersoorten die onder de paraplu van Stichting Hematon vallen financieel te ondersteunen.
Hiervoor hebben wij ook in 2019 uw financiële steun nodig!!
Begin 2019 zullen wij daar nader over informeren.

Rest mij U allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 te wensen.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook