Facebook

Facebook

In 2018 heeft Fonds Stimulans onder meer van een 2-tal ondernemingen een mooie donatie mogen ontvangen.
Op de valreep van het jaar willen we deze beide ondernemingen hiervoor bedanken:
Rollepaal BV uit Dedemsvaart. Hun bijdrage aan ons fonds werd mede gemotiveerd omdat enkele van hun collega’s getroffen waren door Multiple Myeloom (ziekte van Kahler).
EJBioenergy BV uit Oploo, een leverancier van biomassa in de vergisting sector.
Wij danken de medewerkers van beide ondernemingen hartelijk voor hun bijdragen, die wij in zullen zetten voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Waldenstrom en Multiple Myeloom (ziekte van Kahler).
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Fonds Stimulans actief in 2018 – en wat gaat er in 2019 gebeuren???

Op het einde van het jaar willen wij onze donateurs en andere belangstellenden bedanken voor hun steun.

Ons Fonds heeft ruim Euro 11.000,- aan giften en donaties mogen ontvangen via Periodieke Giften, vaste maandelijkse donaties en individuele donaties, vaak verband houdend met een gebeurtenis in de directe omgeving van de donateur (verjaardag, bedrijfs- of huwelijksjubileum, overlijden).

Wij danken u allen dat u zo onze doelstelling mogelijk maakt: middelen ter beschikking te stellen om onderzoek te bevorderen ten dienste van mensen die lijden aan Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) dan wel de ziekte van Waldenström.
In 2018 hebben wij voor ruim Euro 20.000,- bijgedragen aan deze doelstelling: financiering van wetenschappelijk onderzoek en bijdragen in de kosten van proefschriften van een 4-tal promovendi.

En hoe gaan we 2019 in?
In 2019 zal Fonds Stimulans omgevormd worden tot “Onderzoeksfonds Hematon”, met dit fonds kunnen wij onze doelstelling verbreden door óók onderzoeken naar de overige kankersoorten die onder de paraplu van Stichting Hematon vallen financieel te ondersteunen.
Hiervoor hebben wij ook in 2019 uw financiële steun nodig!!
Begin 2019 zullen wij daar nader over informeren.

Rest mij U allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 te wensen.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Middel tegen ziekte van Kahler voor meer patiënten in basispakket
VRIJDAG, 18:14POLITIEK

ANP

Er komt een ruimere vergoeding voor een medicijn tegen de ziekte van Kahler. Het gaat om het middel daratumumab. De ziekte van Kahler is een vorm van beenmergkanker die jaarlijks bij zo'n duizend mensen wordt vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid schat dat zeker zo'n twee- tot driehonderd patiënten van de verruiming profiteren.

Daratumumab werd al uit het basispakket vergoed als het het enige medicijn was voor patiënten die al eerder zijn behandeld. Nu wordt het voor deze groep ook vergoed uit het basispakket als het middel wordt gebruikt in combinatie met andere middelen.

Vertrouwelijk
Minister Bruins voor Medische Zorg vond het middel in de combinatietherapie eerst te duur, maar hij heeft nu bij de fabrikant korting bedongen. Hoe hoog die is, blijft vertrouwelijk. Het ministerie meldt wel dat de openbare prijs van het medicijn met ruim 7 procent naar beneden gaat.

Het Zorginstituut berekende eerder dat de kosten voor daratumumab in de combinatiebehandeling tot 57 miljoen per jaar zouden kunnen oplopen als er geen prijsafspraken zouden worden gemaakt.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook