Fonds Stimulans

Fonds Stimulans

Stichting voor onderzoek naar multipel myeloom en de ziekte van Waldenström

Promotie van Rimke Oostvogels tot doctor in de Geneeskunde

Op 26 november 2015 heeft Rimke Oostvogels met succes haar proefschrift “Minor histocompability antigens: from identification to vaccination” verdedigd en is zij bevorderd tot doctor in de Geneeskunde. Tijdens het verdedigen van haar proefschrift kwam duidelijk naar voren dat er nog veel vragen over blijven en dat op basis van haar onderzoek er vervolgonderzoeken zullen moeten komen om uiteindelijk de uitkomsten beter toepasbaar te kunnen maken voor de behandeling van patiënten. Als eerste werd zij na haar promotie toegesproken door prof. dr. H.M. Lokhorst. Hij prees haar werk en met name haar capaciteiten om in korte tijd tot deze promotie te komen. Goed onderzoek dient uiteindelijk de patiënt ten goede te komen, ook daarin gaf prof Lokhorst aan dat dit bij Rimke wel geborgd is. Naast een goede onderzoekster is zij ook een betrokken dokter in de kliniek.
Rimke en prof. Lokhorst benadrukten nogmaals dat een deel van haar onderzoek mede tot stand kon komen door de financiële bijdrage van Fonds Stimulans.
Vanaf deze plek wensen wij haar een mooie verdere carrière en hopen in de toekomst meer te horen over het vervolg van haar onderzoek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>