Home

Per 8 januari 2019 zijn de statuten van het fonds gewijzigd en is ook de naam van Fonds Stimulans veranderd in Onderzoeksfonds Hematon. De doelstelling van dit fonds blijft gelijk, echter is de doelgroep uitgebreid tot alle hemato-oncologische aandoeningen.

Als u onderzoek doet of wilt doen naar hemato-oncologische aandoeningen en in aanmerking wilt komen voor subsidie, kijk dan onder het kopje Voor onderzoekers voor de voorwaarden.

Wilt u Onderzoeksfonds Hematon ondersteunen bij het bevorderen van onderzoek naar hemato-oncologische aandoeningen? Aarzel dan niet en doneer direct online of lees onder het kopje Donaties op welke andere wijze u Onderzoeksfonds Hematon financieel kunt ondersteunen.

Fonds Stimulans ABNAMRO: NL44ABNA0480739722

IBAN nummer NL44 ABNA 0480 7397 22